Физиотерапия при невралгии и неврите тройничного нерва